Ελληνοκεντρικό ιστολόγιο με περίεργη αίσθηση του χιούμορ.

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

ΥΠΕΡΙΩΝ

Η  διαθήκη  του  Προμηθέα  κλείνει  μετά  το  μεγάλο  κατακλυσμό  του 9.560 π.Χ. που κατέστρεψε τη ζωή στον πλανήτη της Γαίας και την άφιξη της αποστολής της Ανωτέρας Τάξης Συμμάχων από τον αστερισμό της Λύρας
της  οποίας  ηγείτο  ο  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΦΑΕΘΩΝ  ΦΟΙΒΟΣ,  με  την  ουράνια πολιτεία  «ΥΠΕΡΙΩΝ»,  η  οποία  ήταν  τόσο  τεράστια  που  επικάθησε  των κορυφών των ορέων που περιβάλλουν τους Δελφούς.